รายละเอียดสินค้าโอทอป

ไวน์ผลไม้

ไวน์ผลไม้ (รหัสโอทอป 260400034701)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครนายก
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

ONGKARAK WINE THAI CO ,LTD

93 หมู่ 10 บ้านพระอาจารย์ ตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

ติดต่อ : คุณสมบูรณ์ บรรเลง

โทร : 08 1860 5852, 08 1869 5072

อีเมล: cdd2604@hotmail.com

วันที่แก้ไข : 18 ม.ค. 2556

สินค้าโอทอป ONGKARAK WINE THAI CO ,LTD