รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำเม่า

น้ำเม่า

น้ำเม่า (รหัสโอทอป 471800155201)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดสกลนคร
  • มผช. : 2/2546
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

สหกรณ์การเกษตรโนนหัวช้าง

3 โนนหัวช้าง หมู่ 8 ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร 47180

ติดต่อ : นายเนาว์ บัวแก้ว

โทร : 08-6006-6752, 0-4298-1116

วันที่แก้ไข : 5 ก.ค 2555

สินค้าโอทอป สหกรณ์การเกษตรโนนหัวช้าง