รายละเอียดสินค้าโอทอป

ไม้กวาดดอกหญ้า

ไม้กวาดดอกหญ้า

ไม้กวาดดอกหญ้า (รหัสโอทอป 260100645201)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครนายก
  • มผช. : 9/2546
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มอาชีพไม้กวาดดอกหญ้า

67 หมู่ 5 ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000

ติดต่อ : คุณสุนทร บุบผา

โทร : 037 320236, 08 9041 7350

วันที่แก้ไข : 23 มี.ค. 2552

สินค้าโอทอป กลุ่มอาชีพไม้กวาดดอกหญ้า