รายละเอียดสินค้าโอทอป

สัตว์จำลอง

สัตว์จำลอง

สัตว์จำลอง (รหัสโอทอป 451500024901)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มศิลปะประดิษฐ์วัสดุธรรมชาติ

91 หมู่ 8 บ้านโป่ง ตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด 45250

ติดต่อ : นายพรชัย กองอุดม

โทร : 08-7233-3920

วันที่แก้ไข : 2 ก.ค 2555

สินค้าโอทอป กลุ่มศิลปะประดิษฐ์วัสดุธรรมชาติ