รายละเอียดสินค้าโอทอป

กล่องทิชชู่

กล่องทิชชู่

กล่องทิชชู่ (รหัสโอทอป 450103025201)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า

235 เหล่าขี้เหล็ก หมู่ 6 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

ติดต่อ : นางเนตรนภา ระเริง

โทร : 08-4917-4056, 08-366-3035

วันที่แก้ไข : 2 ก.ค 2555

สินค้าโอทอป กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า