รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าไหมมัดหมี่ลายปูม

ผ้าไหมมัดหมี่ลายปูม

ผ้าไหมมัดหมี่ลายปูม (รหัสโอทอป 451100724902)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดร้อยเอ็ด
  • มผช. : 17(1)/2546
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มผ้าไหมมัดหมี่ลายปูม

101 ตาหยวก หมู่ 1 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45130

ติดต่อ :

โทร : 088-7301284

วันที่แก้ไข : 2 ก.ค 2555

สินค้าโอทอป กลุ่มผ้าไหมมัดหมี่ลายปูม