รายละเอียดสินค้าโอทอป

มัดหมี่โฮลสตรี

มัดหมี่โฮลสตรี

มัดหมี่โฮลสตรี (รหัสโอทอป 451100644701)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดร้อยเอ็ด
  • มผช. : 17(1)/2546
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มทอผ้าไหมบ้านร้านหญ้า

35 ร้านหญ้า หมู่ 3 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45130

ติดต่อ : นางสมควร แว่นทิพ

โทร : 090-8387693

วันที่แก้ไข : 2 ก.ค 2555

สินค้าโอทอป กลุ่มทอผ้าไหมบ้านร้านหญ้า