รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้ามัดหมี่ลายดางแห

ผ้ามัดหมี่ลายดางแห

ผ้ามัดหมี่ลายดางแห (รหัสโอทอป 451100444701)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดร้อยเอ็ด
  • มผช. : 17(1)/2546
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโพนผอุง

138 หมู่ 5 บ้านโพนผอุง ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45130

ติดต่อ : คุณนิตยา จันทะคาม

โทร : 08-1053-8038, 08-6232-8273

วันที่แก้ไข : 2 ก.ค 2555

สินค้าโอทอป กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโพนผอุง