รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าทอลายไข่มดนาคคมเจ็บ

ผ้าทอลายไข่มดนาคคมเจ็บ

ผ้าทอลายไข่มดนาคคมเจ็บ (รหัสโอทอป 450701775201)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มสตรีทอผ้าตำบลอุ่มเม่า

5 หนองโพน หมู่ 4 ตำบลอุ่มเม่า อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 45110

ติดต่อ : นางดอกซ้อน จิตจั

โทร : 08-9943-7549

วันที่แก้ไข : 2 ก.ค 2555

สินค้าโอทอป กลุ่มสตรีทอผ้าตำบลอุ่มเม่า