รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าไหมพื้น

ผ้าไหมพื้น

ผ้าไหมพื้น (รหัสโอทอป 450102645204)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดร้อยเอ็ด
  • มผช. : 18(1)/2546
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มผ้าไหมผ้าฝ้ายทอมือ

285/1 ซอยสรีอุดม 2 ถนนรรชัยชาญยุทธ ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000

ติดต่อ :

โทร : 087-2309022

วันที่แก้ไข : 2 มิ.ย 2554

สินค้าโอทอป กลุ่มผ้าไหมผ้าฝ้ายทอมือ