รายละเอียดสินค้าโอทอป

มะม่วงแช่อิ่ม

มะม่วงแช่อิ่ม
  • รหัสสินค้า : 600301-SA001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

มะม่วงแช่อิ่ม (รหัสโอทอป 600300424901)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครสวรรค์
  • มผช. : 136/2546
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

มะม่วงแปรรูปแช่อิ่ม

123/20-21 แสงราษฎรใต้ ตำบลชุมแสง อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 60120

ติดต่อ : นายสิรพงศ์ แซ่ฉั

โทร : 08-9461-0231, 0-5628-2276

โทรสาร : 0-5631-8755

วันที่แก้ไข : 11 มิ.ย 2555