รายละเอียดสินค้าโอทอป

แก้วมังกรแดงปลอดสารพิษ

แก้วมังกรแดงปลอดสารพิษ
  • รหัสสินค้า : 600402-SC001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

แก้วมังกรแดงปลอดสารพิษ (รหัสโอทอป 600400424901)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครสวรรค์
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

สวนนายสอน

348/15 เนินขี้เหล็ก หมู่ 3 อินทร์บุรี-เขาทราย ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 60110

ติดต่อ : นายสอน ส่งอู่

โทร : 0-5687-6407

โทรสาร : 0-5687-6408

วันที่แก้ไข : 11 มิ.ย 2555

สินค้าโอทอป สวนนายสอน