รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำฝรั่งสด

น้ำฝรั่งสด

น้ำฝรั่งสด (คุณหน่อย) (รหัสโอทอป 600100384701)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครสวรรค์
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

น้ำฝรั่งสด (คุณหน่อย)

804/46-47 ท่าทอง หมู่ 10 ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000

ติดต่อ : นางวรภรณ์ ทองสั

โทร : 08-985-3573, 0-5622-7379

วันที่แก้ไข : 11 มิ.ย 2555