รายละเอียดสินค้าโอทอป

ส้มแขกกวน

ส้มแขกกวน
  • รหัสสินค้า : 960501-A002
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ส้มแขกกวน (รหัสโอทอป 960500665201)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนราธิวาส
  • มผช. : 35/2546
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรร่อนพัฒนา

125 หมู่ 2 บ้านร่อน ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 96130

ติดต่อ : นางประทุมทิพย์ ขว

โทร : 08-9486-7682, 0-7367-1428

วันที่แก้ไข : 8 มิ.ย 2555

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรร่อนพัฒนา