รายละเอียดสินค้าโอทอป

พืชผักอาหาร

พืชผักอาหาร
  • รหัสสินค้า : 130501-SA001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

พืชผักอาหาร (รหัสโอทอป 130500485201)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดปทุมธานี
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มพัฒนาและถ่ายทอดการเกษตรเพื่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์

50/4 หมู่ 4 ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140

ติดต่อ : คุณสุเทพ กุลศรี

โทร : 02 2815628

วันที่แก้ไข : 30 ส.ค. 2554

สินค้าโอทอป กลุ่มพัฒนาและถ่ายทอดการเกษตรเพื่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์