รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าไหมลายอัมปรม

ผ้าไหมลายอัมปรม

ผ้าไหมลายอัมปรม (รหัสโอทอป 320600174701)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดสุรินทร์
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโคกตะเคียน

106 โคกตะเคียน หมู่ 3 ต.โคกตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์

ติดต่อ : นางไพรวัลย์ สงวน

โทร : 08-7966-6736

วันที่แก้ไข : 18 ก.ค 2555

สินค้าโอทอป กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโคกตะเคียน