รายละเอียดสินค้าโอทอป

สมุนไพรชงดื่ม

สมุนไพรชงดื่ม

สมุนไพรชงดื่ม (รหัสโอทอป 530200125207)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอุตรดิตถ์
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านแหลมคูณก้าวหน้า

31 หมู่ 5 บ้านแหลมคูณ ต.หาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 53140

ติดต่อ : นางปั้นหยี ลีเลีย

โทร : 055-8584502, 055-402048

วันที่แก้ไข : 21 ก.พ. 2554

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านแหลมคูณก้าวหน้า