รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้ามัดหมี่

ผ้ามัดหมี่

ผ้ามัดหมี่ (รหัสโอทอป 530600115202)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอุตรดิตถ์
  • มผช. : 18(1)/2546
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มอาชีพทอผ้าบ้านนาขุม

13/1 นาขุม หมู่ 1 ตำบลสองห้อง อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ 53160

ติดต่อ : นางสมศรี อินอ่อน

โทร : 0-55-81-2067

วันที่แก้ไข : 6 มี.ค. 2552