รายละเอียดสินค้าโอทอป

ดอกไม้ประดิษฐ์แบบกิ่งก้าน

ดอกไม้ประดิษฐ์แบบกิ่งก้าน

ดอกไม้ประดิษฐ์แบบกิ่งก้าน (รหัสโอทอป 530800095203)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอุตรดิตถ์
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มหัตถกรรมดอกไม้ประดิษฐ์ไผ่ล้อม

198/4 ไผ่เขึยว หมู่ 2 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 53210

ติดต่อ : นางจิราภรณ์ โพธิ

โทร : 08-7845-6858

วันที่แก้ไข : 30 เม.ย. 2555

สินค้าโอทอป กลุ่มหัตถกรรมดอกไม้ประดิษฐ์ไผ่ล้อม