รายละเอียดสินค้าโอทอป

เสื้อสตรีผ้าไทยสำเร็จรูป

เสื้อสตรีผ้าไทยสำเร็จรูป

เสื้อสตรีผ้าไทยสำเร็จรูป (รหัสโอทอป 530800454701)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอุตรดิตถ์
  • มผช. : 18(1)/2546
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มสภาผ้าไทย

5/1 หมู่ 8 ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 53130

ติดต่อ : คุณสุดารัตน์ สอนถา

โทร : 055 457429

วันที่แก้ไข : 23 มิ.ย 2554

สินค้าโอทอป กลุ่มสภาผ้าไทย