รายละเอียดสินค้าโอทอป

เครื่องดื่มกระชายดำ

เครื่องดื่มกระชายดำ

เครื่องดื่มกระชายดำ (รหัสโอทอป 520300714701)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดลำปาง
  • มผช. : 483/2547
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มสองแควพัฒนา

87 หมู่ 5 ต.นาแส่ง อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130

ติดต่อ : นางบังอร ไพบูลย์

โทร : 08-1439-0024

วันที่แก้ไข : 9 มี.ค. 2554

สินค้าโอทอป กลุ่มสองแควพัฒนา