รายละเอียดสินค้าโอทอป

มะขามแก้ว

มะขามแก้ว
  • รหัสสินค้า : 540101-SD001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

มะขามแก้ว (รหัสโอทอป 540101074701)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดแพร่
  • มผช. : 35/2546
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

มะขามแก้วนางรัญจวน

1/20 ชุมชนพระนอน หมู่ 2 รอบเมือง ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000

ติดต่อ : นางรัญจวน จิต

โทร : 0-5462-0209

วันที่แก้ไข : 10 มิ.ย 2554

สินค้าโอทอป มะขามแก้วนางรัญจวน