รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าไหมมัดหมี่

ผ้าไหมมัดหมี่

ผ้าไหมมัดหมี่ (รหัสโอทอป 331000785202)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดศรีสะเกษ
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านแต้

76 แต้ หมู่ 1 ต.แต้ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120

ติดต่อ :

โทร : 082-1525586

วันที่แก้ไข : 16 ก.ค 2555

สินค้าโอทอป กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านแต้