รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าไหมมัดหมี่

ผ้าไหมมัดหมี่
ผ้าไหมมัดหมี่

ผ้าไหมมัดหมี่ (รหัสโอทอป 311900305201)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดบุรีรัมย์
  • มผช. : 17(1)/2546
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหัวศาลา

30 หมู่ 9 ตำบลทองหลาง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31120

ติดต่อ : คุณบานเย็น ทางไธส

โทร : 08 5748 1952

วันที่แก้ไข : 16 ธ.ค. 2554

สินค้าโอทอป กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหัวศาลา