รายละเอียดสินค้าโอทอป

สุรากลั่นลิ้นจี่

สุรากลั่นลิ้นจี่ (รหัสโอทอป 560100974701)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดพะเยา
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มเกษตรกรทำสวนแม่กา

2 หมู่ 15 บ้านเกษตรสุข ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ติดต่อ : นายปฐม เจณณวาสิน

โทร : 0-5444-5037, 08-6912-3980

อีเมล: pathom_c@yahoo.com

วันที่แก้ไข : 18 ม.ค. 2556

สินค้าโอทอป กลุ่มเกษตรกรทำสวนแม่กา