รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำลูกยอผสมกระชายดำ

น้ำลูกยอผสมกระชายดำ

น้ำลูกยอผสมกระชายดำ (รหัสโอทอป 431600355201)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดหนองคาย
  • มผช. : 128/2546
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแปรรูปผลไม้สมุนไพรรัตนวาปี

253 ม.6 ถนนหนองคาย-บึงกาฬ ต.รัตนวาปี อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย 43120

ติดต่อ : นายสถาพร รัตนมงคล

โทร : 089 712 0453

วันที่แก้ไข : 10 มิ.ย 2554

สินค้าโอทอป กลุ่มแปรรูปผลไม้สมุนไพรรัตนวาปี