รายละเอียดสินค้าโอทอป

ภาพศิลปะจากฟางข้าว

ภาพศิลปะจากฟางข้าว

ภาพศิลปะจากฟางข้าว (รหัสโอทอป 412500184901)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอุดรธานี
  • มผช. : 224/2547
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มภาพศิลปจากฟางข้าว

58 หนองลุมพุก หมู่ 6 ต.นาม่วง อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี 41110

ติดต่อ : ดาบตำรวจ สมพงษ์

โทร : 086-2212319

วันที่แก้ไข : 18 ม.ค. 2555

สินค้าโอทอป กลุ่มภาพศิลปจากฟางข้าว