รายละเอียดสินค้าโอทอป

เครื่องประดับเงินร้อยแฮนด์เมด

เครื่องประดับเงินร้อยแฮนด์เมด

เครื่องประดับเงินร้อยแฮนด์เมด (รหัสโอทอป 720101475201)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดสุพรรณบุรี
  • มผช. : 23/2549
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

เครื่องประดับเงินร้อยแฮนด์เมด

254/158 สนามชัย หมู่ 5 ตำบลสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000

ติดต่อ : นางสุวภัทร ฐิตกาน

โทร : 08-6564-0939

วันที่แก้ไข : 11 เม.ย. 2555

สินค้าโอทอป เครื่องประดับเงินร้อยแฮนด์เมด