รายละเอียดสินค้าโอทอป

ปราณีไข่เค็ม

ปราณีไข่เค็ม
  • รหัสสินค้า : 840605-SA001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ปราณีไข่เค็ม (รหัสโอทอป 840600324701)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  • มผช. : 27/2546
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

ปราณีไข่เค็ม

27 ควนเจดีย์ หมู่ 7 ตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110

ติดต่อ : นางปราณี เชิงสมอ

โทร : 08-9867-0657

วันที่แก้ไข : 22 ก.พ. 2554

สินค้าโอทอป ปราณีไข่เค็ม