รายละเอียดสินค้าโอทอป

สุราค้างคาวทอง

สุราค้างคาวทอง (รหัสโอทอป 530900455201)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอุตรดิตถ์
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ่อทองการสุรา 11

205/1 ถ้ำดิน หมู่ 11 ตำบลบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ 53230

ติดต่อ : น.ส.วราภรณ์ พลเม

โทร : 0-5541-8192, 08-1394-2571

วันที่แก้ไข : 25 ม.ค. 2556