รายละเอียดสินค้าโอทอป

อ่างเบญจรงค์

อ่างเบญจรงค์

อ่างเบญจรงค์ (รหัสโอทอป 740202035204)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดสมุทรสาคร
  • มผช. : 10/2546
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มเป็นหนึ่ง

24/1 หุบศาลเจ้า หมู่ 1 เศรษฐกิจ 1 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110

ติดต่อ : นายมงคล เกตุแก้ว

โทร : 08-1944-9651, 08-3316-5463

วันที่แก้ไข : 28 มี.ค. 2554

สินค้าโอทอป กลุ่มเป็นหนึ่ง