รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าคลุมเตียง

ผ้าคลุมเตียง
ผ้าคลุมเตียง

ผ้าคลุมเตียง (รหัสโอทอป 330500054902)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดศรีสะเกษ
  • มผช. : 196/2546
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มจักสานเกวียนน้อย

121 หมู่ 1 ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140

ติดต่อ : คุณสมจันทร์ อินทโ

โทร : 045 630508, 08 1876 3248

วันที่แก้ไข : 12 ต.ค. 2554

สินค้าโอทอป กลุ่มจักสานเกวียนน้อย