รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าฝ้ายมัดหมี่นาคขอ

ผ้าฝ้ายมัดหมี่นาคขอ

ผ้าฝ้ายมัดหมี่นาคขอ (รหัสโอทอป 350800384701)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดยโสธร
  • มผช. : 17(1)/2546
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มทอผ้าบ้านป่าชาด

101 หมู่ 9 ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 35120

ติดต่อ : คุณจันเพ็ง ตรุวรร

โทร : 08 9614 3698

วันที่แก้ไข : 23 เม.ย. 2552

สินค้าโอทอป กลุ่มทอผ้าบ้านป่าชาด