รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าห่ม

ผ้าห่ม

ผ้าห่ม (รหัสโอทอป 350800535201)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดยโสธร
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มเย็บผ้าบ้านโนนแดง

97 หมู่ 8 ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 35120

ติดต่อ : คุณจันทร์ เจริญตา

โทร : 08 7427 1882

วันที่แก้ไข : 23 เม.ย. 2552

สินค้าโอทอป กลุ่มเย็บผ้าบ้านโนนแดง