รายละเอียดสินค้าโอทอป

ชุดจานรองบนโต๊ะอาหาร

ชุดจานรองบนโต๊ะอาหาร

ชุดจานรองบนโต๊ะอาหาร (รหัสโอทอป 770300574901)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว

220 ตลาดทับสะแก หมู่ 4 ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77130

ติดต่อ : นางสิริรดา วุฒิสา

โทร : 08-7903-3947

อีเมล: coconut_111@hotmail.com

วันที่แก้ไข : 24 เม.ย. 2552

สินค้าโอทอป กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว