รายละเอียดสินค้าโอทอป

กล้วยเล็บมือนางอบแห้งสูตรงาดำงาขาว

กล้วยเล็บมือนางอบแห้งสูตรงาดำงาขาว
  • รหัสสินค้า : 770405-C003
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

กล้วยเล็บมือนางอบแห้งสูตรงาดำงาขาว (รหัสโอทอป 770400205201)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วย

71 หมู่ที่ 1 ตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77190

ติดต่อ : นายบุญชู ตุ้มผล

โทร : 032 556225 โทรสาร 032 556145

วันที่แก้ไข : 14 พ.ค 2555

สินค้าโอทอป กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วย