รายละเอียดสินค้าโอทอป

คุ๊กกี้สมุนไพร-ผลไม้

คุ๊กกี้สมุนไพร-ผลไม้
  • รหัสสินค้า : 770501-B001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

คุ๊กกี้สมุนไพร-ผลไม้ (รหัสโอทอป 770500354701)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านทุ่งกะโตน

71/4 หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งกะโตน ตำบลปากแพรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170

ติดต่อ : คุณอำไพ เรืองวงศ์

โทร : 0 7152 8450

วันที่แก้ไข : 24 เม.ย. 2552

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านทุ่งกะโตน