รายละเอียดสินค้าโอทอป

กล้วยเล็บมือนางกวน

กล้วยเล็บมือนางกวน
  • รหัสสินค้า : 770403-C003
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

กล้วยเล็บมือนางกวน (รหัสโอทอป 770400424701)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มอาชีพสตรีกล้วยเล็บมือนางกวน

28/8 หมู่ที่ 8 บ้านคลองลอย ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77230

ติดต่อ : นางเฉลิม เรืองทอง

โทร : 081 8194906 , 032 691967

วันที่แก้ไข : 24 เม.ย. 2552

สินค้าโอทอป กลุ่มอาชีพสตรีกล้วยเล็บมือนางกวน