รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าบาติก

ผ้าบาติก

ผ้าบาติก (รหัสโอทอป 770500744901)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองห้วยฝาด

12 หนองห้วยฝาด หมู่ 3 ต.ปากแพรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170

ติดต่อ : นางบุญช่วย วิสุทธ

โทร : 08-9222-1075

วันที่แก้ไข : 10 ก.พ. 2554

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองห้วยฝาด