รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำเห็ดสามอย่าง

น้ำเห็ดสามอย่าง

น้ำเห็ดสามอย่าง (รหัสโอทอป 750200895201)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดสมุทรสงคราม
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรสร้างสรรค์

15/3 รางน้ำผึ้ง หมู่ 4 รางน้ำผึ้ง ตำบลดอนมะโนรา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 75120

ติดต่อ : นายบุญรัตน์ ลิ้มไพบูลย์

โทร : 08-1995-9851

วันที่แก้ไข : 16 ก.พ. 2554

สินค้าโอทอป วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรสร้างสรรค์