รายละเอียดสินค้าโอทอป

ส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ปลอดสารพิษ

ส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ปลอดสารพิษ
  • รหัสสินค้า : 750207-D001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ปลอดสารพิษ (รหัสโอทอป 750200305201)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดสมุทรสงคราม
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ปลอดสารพิษ

9/3 คลองขนมจีนใต้(บางพลับ) หมู่ 4 ตำบลบางพรม อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 75120

ติดต่อ : นายสมทรง แสงตะวัน

โทร : 08-9829-7100, 034-761985

วันที่แก้ไข : 26 เม.ย. 2552

สินค้าโอทอป กลุ่มส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ปลอดสารพิษ