รายละเอียดสินค้าโอทอป

จักสานก้านมะพร้าว

จักสานก้านมะพร้าว

จักสานก้านมะพร้าว (รหัสโอทอป 750300204701)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดสมุทรสงคราม
  • มผช. : 351/2547
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

วิสาหกิจชุมชนขนมไทยโบราณและจักสานก้านมะพร้าวบางช้าง

120/1 บางจาก หมู่ 3 บางนกแขวก-ราชบุรี ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110

ติดต่อ : นางสาวจำนง พงษ์พิ

โทร : 08-512-8618, 0-3475-1677

วันที่แก้ไข : 5 เม.ย. 2555

สินค้าโอทอป วิสาหกิจชุมชนขนมไทยโบราณและจักสานก้านมะพร้าวบางช้าง