รายละเอียดสินค้าโอทอป

กุหลาบสดอบแห้งในแก้วโดม (DOME)

กุหลาบสดอบแห้งในแก้วโดม (DOME)

กุหลาบสดอบแห้งในแก้วโดม (DOME) (รหัสโอทอป 770600855201)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กุหลาบสดอบแห้งในแก้วโดม (DOME)

67/26 เขาน้อยผั่งตะวันออก หมู่ 4 ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120

ติดต่อ : นางสาวสุภร ศรีหะ

โทร : 08-1572-0171

อีเมล: suporns@yahoo.com

วันที่แก้ไข : 4 พ.ค 2554

สินค้าโอทอป กุหลาบสดอบแห้งในแก้วโดม (DOME)