รายละเอียดสินค้าโอทอป

นมพาสเจอร์ไรส์ตรานมภูพาน

นมพาสเจอร์ไรส์ตรานมภูพาน
  • รหัสสินค้า : 470113-A001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

นมพาสเจอร์ไรส์ตรานมภูพาน (รหัสโอทอป 470100934901)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดสกลนคร
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

ศูนย์รวมนมสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สกลนคร

193 ดงยอ หมู่ 6 นาเวง-นาคำ ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

ติดต่อ : นายบังคม โตแป้น

โทร : 0-4270-1790

อีเมล: milk_sk_poopan@thaimail.com

วันที่แก้ไข : 9 มิ.ย 2554

สินค้าโอทอป ศูนย์รวมนมสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สกลนคร