รายละเอียดสินค้าโอทอป

กาละแม

กาละแม
  • รหัสสินค้า : 770801-E001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

กาละแม (รหัสโอทอป 770800284701)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาแม่บ้านพุน้อย

47/2 หมู่ 4 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77120

ติดต่อ : นางกัลยา สามกลิ่น

โทร : 08-7168-9629

วันที่แก้ไข : 29 ส.ค. 2554

สินค้าโอทอป กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาแม่บ้านพุน้อย