รายละเอียดสินค้าโอทอป

หมวกสั้น

หมวกสั้น

หมวกสั้น (รหัสโอทอป 421000204902)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดเลย
  • มผช. : 195/2546
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านวงวียน

226 หมู่ 3 ตำบลภูกระดึง อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย 42180

ติดต่อ :

โทร : 084-8266926, 042 871307

วันที่แก้ไข : 27 พ.ค 2554

สินค้าโอทอป วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านวงวียน