รายละเอียดสินค้าโอทอป

ชุดบุรุษ

ชุดบุรุษ

ชุดบุรุษ (รหัสโอทอป 440100194902)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดมหาสารคาม
  • มผช. : 836/2548
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มทอผ้าไหม

21 หมู่ 7 บ้านหนองเขื่องช้าง ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

ติดต่อ : คุณกุหลาบ ขานหยู่

โทร : 08 1974 7058

อีเมล: Kulab121@hotmail.com

วันที่แก้ไข : 6 มิ.ย 2554

สินค้าโอทอป กลุ่มทอผ้าไหม