รายละเอียดสินค้าโอทอป

มะนาวปรุงสำเร็จชนิดผง

มะนาวปรุงสำเร็จชนิดผง
  • รหัสสินค้า : 760502-A003
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

มะนาวปรุงสำเร็จชนิดผง (รหัสโอทอป 760500405204)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดเพชรบุรี
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโพธิ์ทองพัฒนา

206 หมู่ 1 บ้านท่าต้นโพธิ์ ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130

ติดต่อ : นางใบ ฉ่ำชื่น

โทร : 032 416235, 416237, 09 0812524

วันที่แก้ไข : 29 เม.ย. 2552

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโพธิ์ทองพัฒนา