รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าฝ้ายมัดหมี่ลายสร้อยดอกหมาก

ผ้าฝ้ายมัดหมี่ลายสร้อยดอกหมาก

ผ้าฝ้ายมัดหมี่ลายสร้อยดอกหมาก (รหัสโอทอป 441200184701)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดมหาสารคาม
  • มผช. : 17(1)/2546
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มทอผ้าฝ้ายและมัดหมี่บ้านดอนโมง

49 หมู่ 7 ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 44130

ติดต่อ : คุณลำดวน สมมิตร

โทร : 08 1729 8939

วันที่แก้ไข : 4 มี.ค. 2554

สินค้าโอทอป กลุ่มทอผ้าฝ้ายและมัดหมี่บ้านดอนโมง