รายละเอียดสินค้าโอทอป

วุ้นมะพร้าว

วุ้นมะพร้าว
  • รหัสสินค้า : 340405-C001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

วุ้นมะพร้าว (รหัสโอทอป 340400824902)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอุบลราชธานี
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านท่าวารี

72 ท่าวารี หมู่ 4 แจ้งสนิท ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 34150

ติดต่อ : นางพิกุล อรุณรุ่

โทร : 08-6255-3929, 08-7255-6073

วันที่แก้ไข : 16 ธ.ค. 2553

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านท่าวารี